Firma ALNUS

Firma ALNUS jest integralną częścią Szkółki Drzew i Krzewów Janusz Szyca . Działamy z sukcesami ,na rynku już od 1992 roku.Przez te lata wykonaliśmy wiele dużych projektów , z których największym było rekultywacja i zalesienie zwałowiska zewnętrznego BOT KWB Turów była to największa rekultywacja terenów przemysłowych w Polsce.
Oprócz rekultywacji terenów poprzemysłowych nasza firma zaprojektowała i wykonała wiele projektów zieleni miejskiej. Posiadamy wysoko wykwalifikowanych pracowników , posiadających ogromne doświadczenie w naszej branży. Więcej

Oferta naszej firmy

- kompleksowe zakładanie ogrodów przydomowych - projektowanie i zakładanie zieleni miejskiej
- projektowanie ogrodów przy uwzględnieniu sugestii, propozycji inwestora - fachowe doradztwo w zakresie chorób i szkodników
- zakładanie trawników i terenów zielonych - rekultywacja terenów zdegradowanych, poeksploatacyjnych, wyrobisk i terenów poprzemysłowych
- koszenie trawników i ich pielęgnacja - wycinanie drzew i krzewów z jednoczesnym ich zrębkowaniem
- nasadzanie drzew i krzewów z własnego i powierzonego materiału szkółkarskiego - mikroniwelacja terenu
- zakładanie oczek wodnych , systemów nawadniających, budowa altan, pergoli, murków oporowych itd.
Wybrane projekty zrealizowane przez ALNUS

Kontakt

Na granicy Katowice - Murcki z Mysłowice - Wesoła,
Przy ul. Kołodzieja
Telefon:+32 225 3710
Tel.kom:+602 196 744
email: szyca@drzewa-krzewy.pl